• خانه   .
  • خدمات
خدمات
demo-attachment-44-Group_7543
خدمات ما

همیشه پیشرو با شایسته برگزین پیشرو

1
انتخاب افراد متناسب با مدل شایستگی سازمان برای هر عنوان شغلی

انتخاب این افراد شایسته، توسط متخصصین آموزش دیده و دارای صلاحیت فنی و حرفه ای انجام خواهد گرفت

2
بهینه سازی راندمان و بازدهی سازمانها، ادارات، شرکتها و ...

ارائه خدمات مشاوره بمنظور بهینه سازی راندمان و بازدهی سازمانها ، ادارات دولتی وخصوصی ، شرکتها ، موسسات و نهادها از طریق سنجش توانایی ها وچینش سرمایه های انسانی شایسته

3
شایسته برگزینی از طریق شخصیت شناسی و مهارت سنجی

ارائه خدمات مشاوره در بکارگیری نیروی انسانی از طریق شخصیت شناسی و مهارت سنجی افراد با توجه به نیاز سازمان ها و شرکت ها

4
شایسته گزینی نیروی انسانی در واحد های مالی ، بازاریابی و فروش

ارائه خدمات مشاوره در زمینه شایسته گزینی نیروی انسانی در واحد های مالی ، بازاریابی و فروش مالی ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در زمینه های اقتصادی و مالی و همچنین ارائه دوره های ضمن خدمت و تخصصی برای ارتقاء کیفیت و بهره وری اقتصادی نیروی کار

5
طراحی و پیاده سازی نرم افزار ها و راهبری شبکه مرتبط با شایسته گزینی

ارائه خدمات مشاوره درطراحی ( بویژه طراحی web و acsess ) و پیاده سازی نرم افزار ها و راهبری شبکه مرتبط با شایسته گزینی نیروی انسانی

6
تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی مرتبط با شایسته گزینی نیروی انسانی

ارائه خدمات مشاوره در جهت تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی ، شناخت سطح بهره وری و بهبود بهره وری سازمانی، تحلیل وضعیت مالیاتی کسب و کار مرتبط با شایسته گزینی نیروی انسانی

7
بکارگیری روشهای مدیریت زیست محیطی مرتبط با شایسته گزینی

ارائه خدمات مشاوره در بکارگیری روشهای مدیریت زیست محیطی ، پیاده سازی روشهای مدیریت سبز بکارگیری روشهای بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در محیط زیست مرتبط با شایسته گزینی نیروی انسانی

8
مطالعه محیط سازمان و تحلیل نیروی انسانی و اندازه سازمان و ...

ارائه خدمات مشاوره در خصوص مطالعه محیط سازمان و تحلیل نیروی انسانی و اندازه سازمان و سایر حوزه های سازمان و مدیریت برنامه ریزی ، سازماندهی ، مدیریت منابع انسانی مرتبط با شایسته گزینی نیروی انسانی

مشاهده ویدیو

ما به رشد کسب و کار شما کمک می کنیم

جهت درخواست مشاوره تخصصی اقدام فرمائید
 
بیایید در مورد کسب و کار صحبت کنیم
ما به رشد کسب و کار شما کمک می کنیم جهت درخواست مشاوره تخصصی اقدام فرمائید